Üye Girişi   Üye Kaydı   English  
 
 
   
 
Temel Metal Ürünler Endüstriyel Metal Ürünler Metal Malz. Makina ve Ekipmanlar Metal İş Yüklenicileri Danışmanlık
 
ÜRÜN ADI FİRMA
Gelişmiş Arama
 
   
 
   
 
   
 
 

Firma Listesi

Harfe göre göster: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Z  Hepsi

Şirket Logosu Şirket Adı Şirket Tanıtımı
TEKNİK ALÜMİNYUM San. A.Ş.
TEKNO METALURJİ Malzeme Mak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Makina ve metalurji sektöründe kullanılan her türlü makina metal kumlama makinaları taşlama makinaları kesme makinaları robot makina sistemleri trimleme makinaları taşlama motorları havalandırma toz toplama fitrasyon ekipmanları ve ünitelerinin ithal,ihraç ve dahili ticaretini yapmaktadır.
TİRYAKİOĞLU METAL A.Ş.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 7303 sayılı yasa, 66 ve 85 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle değişik 6235 sayılı yasayla 1954 yılında kurulmuş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı olarak ilgili yasa hükümlerine uygun şekilde 1970 yılında kurulmuş Anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, tüm yurtta 355.000 mühendis, mimar, şehir plancısı üyesi bulunan ve içinde 70 meslek disiplininin yer aldığı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 23 Oda'sından biridir. Halen, 4.100 üyesi, İstanbul'da bir şubesi, 4 İl temsilciliği ve tüm yurtta yaklaşık 30 işyeri temsilciliği vardır.
Yurt içinde ve dışında, metalurji, metalurji ve malzeme, malzeme bilimi ve seramik mühendisliği öğretimi yapan bölümlerden mezun olan mühendislerin üye oldukları bir kuruluştur.
İlgili yasa gereği; mühendislik mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası; dergi, bülten yayınlamakta, mesleki gelişim kursları, seminer, sempozyum, panel, forum, kongre, sergi gibi etkinlikler organize etmektedir.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, yaptığı etkinlikler ile ilgili sektörleri ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, bu sektörlerde faaliyet gösteren üreticileri, pazarlamacıları, kullanıcıları ve araştırmacıları bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmalarını sağlayan platformlar oluşturmaktadır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası metalurji dergisi ve bülteni yanında, mesleki temel kitaplar ve sektörlerimizle ilgili teknik raporlar da hazırlayarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası öğrencileri gelecekte odanın örgütlenmesini ve sorumluluğunu alacak olan teknik eleman adayları olarak görülmektedir. Öğrenci çalışmaları metalurjigenç ismi altında yapılmaktadır. Öğrenci üyeler ile birlikte; öğrenci kurultayları düzenlenmekte, hurdacı dergisi yayınlanmakta, staj çalışmaları, teknik geziler ve seminerler yapılmaktadır.